Zaproszenia

BIEG TRZEŹWOŚCI – NA STULECIE WOLNOŚCI

BIEG TRZEŹWOŚCI – NA STULECIE WOLNOŚCI


Oświęcim, 9 czerwca 2018 r.

PATRONAT
Prezydent miasta Oświęcim Janusz Chwierut
Starosta Powiatu Oświęcimskiego Zbigniew Starzec

9 czerwca 2018r. w Oświęcimiu odbędzie się Bieg Trzeźwości na stulecie wolności. Start o godz. 10.00 na ulicy Sakranusa 11. Trasa biegu ul. Sakranusa Jesionową w stronę kładki a następnie wałami do Broszkowic i pętla na ul. Zgodnej i powrót wałami na ul. Sakranusa (tj. ok. 5 km.) powtórka dla zawodników biegnących 10 km.
Przewidujemy, że w biegu weźmie udział ok. 250 uczestników oraz towarzyszący im bliscy i obserwatorzy. Celem naszego biegu jest propagowanie rodzinnego sportu, jako czynnej formy wypoczynku i promocji zdrowego trybu życia. Wpisze się on również w obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W myśl słów księdza Markiewicza , żyjącego i działającego w okresie zaborów: „ Polska będzie trzeźwa albo jej wcale nie będzie”, pragniemy poprzez tą inicjatywę zwrócić uwagę na utratę osobistej wolności przez nadmierne picie alkoholu.
W organizację biegu zaangażowana jest parafia Wniebowzięcia N.M.P. w Oświęcimiu oraz PZ nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. S. Konarskiego w Oświęcimiu.
Uczestnicy biegu płacą symboliczne wpisowe a impreza finansowana jest ze środków własnych oraz przekazanych przez sponsorów.
Przedsięwzięcie organizowane jest przy wsparciu finansowym Miasta Oświęcim


REGULAMIN

I. Cel zawodów biegowych

1. Bieg rozgrywany jest w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
2. Propagowanie rodzinnego sportu jako czynnej formy wypoczynku, profilaktyki zdrowotnej, oraz krzewienie ducha sportu i uczciwego współzawodnictwa.
3. Promocja zdrowego trybu życia i walki z uzależnieniami.
4. Promocja miasta Oświęcim i Powiatu Oświęcimskiego.

II. Organizator

1. Rzymskokatolicka parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu
2. PZ Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. Ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu

III. Patronat
Prezydent miasta Oświęcim Janusz Chwierut
Starosta Powiatu Oświęcimskiego Zbigniew Starzec

IV. Organizator wykonawczy
Oświęcimski Klub Biegowy „ Zadyszka”

V. Termin

09. 06. 2018 r. (sobota), godz.10.00

VI. Biuro zawodów

Czynne 09.06.2017 od 8.00 do 9.30
Sala gimnastyczna przy LO Konarskiego ul. Konarskiego 24, Oświęcim

VII. Start i meta

Oświęcim, ul. Sakranusa 12

VIII. Regulamin na stronach

www.konarski.edu.pl
www.wniebowziecie.oswiecim.duszpasterstwa.bielsko.pl
www.facebook.com/ Bieg Trzeźwości na stulecie wolności

IX. Zaplecze

Szatnie dla pań i panów, oraz toalety znajdują się w biurze zawodów.
Depozyt na plecaki – również w biurze zawodów.
Parking znajduje się na bulwarach ok. 1200 m od startu.

X. Trasa biegu

1. Dystans: ok. 10 km lub ok. 5 km –pomiar czasu z wykorzystaniem chipów RFID
2. Bieg rozgrywany jest na zróżnicowanej nawierzchni z przewagą drogi asfaltowej

XI. Oznaczenie

Długość: co kilometr –pionowe
Kierunki: strzałki i napisy (pionowo) tabliczki na słupach.
Wolontariusze (uczniowie z liceum) i służby mundurowe – obstawiające trasę.

XII. Punkt z wodą
Punkt z wodą mineralną będzie się mieścić w połowie trasy.

XIII. Uczestnictwo

1. Bieg jest otwarty zarówno dla zawodników zrzeszonych w klubach jak i dla amatorów, którzy zapisali się na listę, uiścili opłatę startową, podpisali oświadczenie o braku przeciwwskazań do startu w zawodach i że uczestniczą w nich na własną odpowiedzialność.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez uczestników biegu jak i spowodowane przez uczestnika biegu osobom trzecim.
3. Opiekę medyczną w trakcie biegu sprawować będą ratownicy wraz z karetką pogotowia.
4. W zawodach mogą wziąć udział osoby od 13 roku życia. Osoby niepełnoletnie bezwzględnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów do wzięcia udziału w zawodach.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawa do publikacji zdjęć z wizerunkiem uczestników na stronie internetowej oraz przez obecne podczas biegu media
6. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wniebowzięcia i LO im. Ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu

XIV. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia przyjmowane są drogą internetową na stronie https://bgtimesport.pl/zawody/bieg/id/283
w terminie do 1 czerwca 2018 r. wraz z opłatą startową (patrz pkt XVI)
2. W dniu zawodów, uczestnik swoim podpisem potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i publikacje zdjęć w celach informacyjnych.
3. O wpisaniu na listę decyduje kolejność zgłoszeń wraz wpłatą.
4. Liczba uczestników ograniczona do 250 osób.
5. Po 1 czerwca 2018 r. zgłoszeń nie przyjmujemy.

XV. Weryfikacja w dniu zawodów
W biurze zawodów należy posiadać dowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem) oraz dokument potwierdzający dokonanie opłaty startowej. Osoby, które w dniu biegu nie ukończyły 18 lat , mają obowiązek przedłożenia zgody rodzica/-ów/ na piśmie (druki zgody rodziców także na stronie internetowej).

XVI. Opłata startowa
Dorośli – 25 zł. Młodzież szkolna do 24 r.ż. – 15 zł.* (* niższa opłata na podst. ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej)
Opis wpłaty: Bieg Trzeźwości Oświęcim, nazwisko, imię, miasto
Nr konta: 25 1240 4155 1111 0000 4629 7853 Bank PKO S.A. o/Oświęcim
Parafia Rzym.-kat. Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu, ul. Dąbrowskiego 5 a

XVII. Klasyfikacja (wg ważności i kolejności kategorii) i nagrody biegu na 10 km

1. OPEN
K i M
miejsca – 1,2,3 Puchar + nagroda rzeczowa
2. EDUKACJA
(młodzież szkolna, studenci do 24 r.ż.)
K i M
1 miejsce Puchar + nagroda rzeczowa

XVIII. Klasyfikacja (wg ważności i kolejności kategorii) i nagrody biegu na 5 km jak wyżej (OPEN i EDUKACJA)

XIX. Nagrody dla uczestników biegu na 5 i 10 km

Dla uczestników przewidziano:
• 250 okolicznościowych medali
• koszulki okolicznościowe 250 sztuk
Ponadto nagroda dla:
NAJMŁODSZY UCZESTNIK Biegu
Puchar +nagroda rzeczowa
NAJSTARSZY UCZESTNIK Biegu
Puchar+ nagroda rzeczowa

XX. Postanowienia końcowe

1. Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe.
2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem podczas poruszania się po odcinkach trasy wchodzących w bezpośredni kontakt z ruchem samochodowym.
3. Zakończenie zawodów połączonych z dekoracją zwycięzców przewidziane jest na godzinę 13.00
4. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.