Aktualności Zaproszenia

Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej http://seminarium-krakow.pl/

Informacje dla Kandydatów

do Seminarium Duchownego


WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ,

Ul. Podzamcze 8, 31- 003 Kraków,
tel.: 12/422 90 92; 12/421 62 22

KANDYDACI na Pierwszy Rok winni osobiście zgłosić się w Kurii Biskupiej w Bielsku – Białej (Ul. Żeromskiego 5a) i złożyć następujące dokumenty:

• Własnoręcznie napisane Podanie o przyjęcie do Seminarium Duchownego, skierowane do Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie,
• Życiorys,
• Świadectwo Maturalne (oryginał),
• Świadectwo ukończenia Szkoły Średniej,
• Aktualną Metrykę Chrztu Świętego z adnotacją o przyjętym Sakramencie Bierzmowania (ewentualne osobne świadectwo Bierzmowania),
• Opinię Księdza Proboszcza,
• Opinię Katechety,
• Świadectwo zawarcia Sakramentu Małżeństwa Rodziców,
• Świadectwo zdrowia,
• 6 fotografii.

Ponadto Kandydat przychodzi do Kurii Diecezjalnej na spotkania: z Księdzem Biskupem Ordynariuszem (w umówionym wcześniej terminie) oraz z Księdzem Wicerektorem i Ojcem Duchownym (w terminie wyznaczonym).

Szczegóły:

http://seminarium-krakow.pl/category/aktualnosci/powolanie/dla-kandydatow/#access

 powolania.bielsko@gmail.com