Duszpasterze

KAPŁANI PEŁNIĄCY POSŁUGĘ


Ks. Edward Mazgaj – Administrator

Ks. Janusz Pałka – Wikariusz

Ks. Marcin Gałysa – Wikariusz

Ks. Maciej Dąbrowski – Wikariusz

Ks. Sławomir Granieczny – Penitencjarz

Ks. Jacek Orszulik – Kapelan Szpitala, Wikariusz