Duszpasterze

KAPŁANI PEŁNIĄCY POSŁUGĘ


Ks. Edward Mazgaj – Administrator i Kapelan Szpitala

Ks. Janusz Pałka – Wikariusz

Ks. Piotr Leśniak – Wikariusz

Ks. Marcin Gałysa – Wikariusz

Ks. Sławomir Granieczny – Penitencjarz