Pogrzeb

Pogrzeb należy zgłaszać w kancelarii parafialnej przedstawiając:

  • Akt Zgonu z USC
  • Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentów Św.

Jeśli Osoba Zmarła pochodzi z Innej Parafii to wymagana jest zgoda od Księdza z tamtej parafii.

Jeżeli pogrzeb ma się odbyć na cmentarzu parafialnym należy przedstawić Zaświadczenie o dysponowanym grobie. Zaświadczenie jest aktualne 20 lat od daty opłaty i wystawienia.

„Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Im świeci. Niech odpoczywają w pokoju z Tobą Panem, aż na wieki wieków. Amen”.