Spowiedź Święta

SAKRAMENT POKUTY i POJEDNANIA

Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem.(Łk 15)

I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz. (J 8)

 

Spowiedź Święta   – codziennie podczas Mszy Świętych.

Pierwszy Piątek Miesiąca –  od godz. 7:00 do 8:00 oraz od godz.  16:00 do 18:00