Małżeństwo

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA


Wymagane dokumenty:

  • metrykę chrztu (ważna 6 miesięcy)
  • adnotacja o bierzmowaniu
  • ostatnie świadectwo z katechizacji
  • dowód osobisty
  • zaświadczenie o stanie wolny z USC (dotyczy małżeństwa konkordatowego)
  • świadectwo ukończenia nauk przedmałżeńskich
  • zaświadczenie o spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego

 

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej minimum 3 miesiące przed planowanym ślubem w celu spisania Protokołu.

 

 JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE

Uroczysta Msza św. dla Jubilatów sprawowana jest w Niedziele Świętej Rodziny (po Bożym Narodzeniu).

Rodzina zgłasza w kancelarii ten uroczysty fakt.